Skip to content
Nov 6 / istoryangbinisaya

Pangandam sa Katalagman

Usa muabot ang bagyong Yolanda, mag-andam kita og mga gamit susama sa pagkaon, medisina, plaslayit ug uban pa simbako mawad-an ug kuryente o kaha kinahanglan ta nga mubakwit sa atong mga panimalay tungod sa baha. Kini ang mga butang nga angay natong i-andam dugang na sa atong first aid kit:

Andam sa Katalagman

Dugang kini nga mag butang sa usa ka first aid kit.

Oct 23 / istoryangbinisaya

Ang Mga Ngalan sa Atong Tudlo

Ang atong mga tudlo, tag-as o bansot, hamis o gansang-gansang, importante kaayo ni sila sa ato katong gasugod ta ug kat-on sa pag-ihap. Apan nahibalo ba ka sa mga ngalan sa imohang tudlo? Nangutana ang Istoryang Binisaya sa mga katawhan ug gi-konsulta pod ang diksyonaryo. Mao kini ang natigom nga impormasyon sa Istoryang Binisaya:

 Ang Mga Ngalan sa Atong Mga Tudlo 2

Pindota niinyo ang mga litrato para kini mapadako.

Nagpasalamat ang Istoryang Binisaya sa tanang mga nagtampo sa ilahang nahibal-an. Ang uban pa nangutana sa ilahang mga lolo ug amigo. Sa mga magbabasa nga aduna’y ikatampo pamilin lang kamo ug hubit para kini madugang.

Oct 18 / istoryangbinisaya

Sebwano Alphabet Book: Aa

Magsugod ta sa letrang “a”. Aduna’y kapin sa trainta y singko ka kabtangan sa litrato nga gasugod sa letrang “a”. Pila man kabuok ang imong ma-tagna?

Mga butang nga gasugod sa letra "a"

Salamat sa tanang nang-sugyot og mga butang nga “a” sa Hulagway ug Kasikas sa Dumaguete.

Oct 15 / istoryangbinisaya

Linog sa Bohol

Karong adlawa sa untop alas otso dose sa kabuntagon nahitabo ang usa ka linog nga gagikan sa Sagbayan, usa ka munispyo sa isla sa Bohol. Aduna kini’y kusog nga 7.2 magnitude nga susama kuno sa trainta y dos ka bomba atomiko. Daghang naangin niining linog sa lalawigan sa Bohol ug kasikbit nga lalawigan sa Cebu. Mao ni ang ikaduhang sunud-sunud nga linog nga nahitabo sa rehiyon, ang una nahitabo sa isla sa Negros atong niaging tuig sa bulan sa Pebrero. Panahon na para kitang mga Bisaya magpakabana sa atong palibot. Unsa man ang linog ug unsaon man nato pag-andam para malikayan ang dakong kadaot tungod niini?

Linog

Ang linog usa ka kalit ug kusog nga pag-uyog sa yuta. Resulta kini sa paglihok sa hitas-ang mananaod sa kalibotan o kaha sa mga paglihok hilambigit sa mga bulkan.

Ako naguol gyud sa mga panghitabo. Mangita usab kog pamaagi para makatabang bisan sa ginagmay nga pamaagi. Sugdan nato sa pagbasa ug pagpakalat niining mga kasayoran gikan sa PHIVOLCS kabahin sa pag-andam ug pag-responde sa linog.

Kasayuran kabahin sa linog gikan sa PHIVOLCS

Hinaot ang tanan luwas sa inyong isig-kaugalingong dakbalangay.

Oct 15 / istoryangbinisaya

Posporo

Daghang gamit ang posporo para sa mga Sebwano. Kasagaran gamiton ang posporo para duslitan ang kahoy, bagol o oling pang sug-ang. O kaha para magdaob didto sa nataran, apan ginadili na kini nga binuhat sa balaod. Para sa mga bata, ang posporo mao usab ang ginahimong puy-anan para sa ilahang mga binuhing damang.

Posporo
Mao kini ang pamilyar nga mga klase sa posporo sa akong kabatan-onan.

Ang usa ka posporo mao ang tawag nga palito samtang ang sudlanan niini ginatawag nga bayanan.

Oct 14 / istoryangbinisaya

Ang Damang ug Uban Pa Niyang Ngalan

Kaka

Damang

Kagahapon gipamantala diri sa Istoryang Binisaya ang gasumalaysay ni Jay Piper kabahin sa Bugno sa Kaka. Unsa ba ang kaka? Kasagarang tawag ani mao ang damang sa Pinulongang Sebwano para sa lain-laing klase ani nga mananap. Kaka ang ginatawag sa uban sa mga isog nga damang, ilabihan na sa mga ginapang-bugno sa mga kabatan-onan. Pero aduna pod ni siya’y igsuon nga hilig sa kalinaw nga matud pa sa uban kamatuoran sa iyang pagkatalawan. Mao kini ang tapay-tapay, ang damang nga dagko ug tag-as ang kulamoy nga mahikit-an sa atong mga panimalay.

Oct 13 / istoryangbinisaya

KNK: Bugno sa Kaka

Lagmit pamilyar ang tanang nagtubo sa probinsya sa ilang kabatan-onan sa hisgotanan para sa ikaduhang gumalaysay sa Serye sa Kinaiyahan, Naandan ug Kultura.  Gikan gihapon kini sa manunuwat nga si Jay Piper (iyang angga). Mabasa ang uban pa niyang mga sugilanon ug gumalaysay sa Bato-Bato SA Langit, usa ka Facebook Page.

Bugno sa Kaka

Oct 10 / istoryangbinisaya

KNK: Pista sa Anagon

Aduna’y bag-ong taga-ambit ang Istoryang Binisaya sa katawohan ni Jay Piper (angga), usa ka radio jockey gikan sa Daanbantayan, Cebu. Iyahang gi-ambit sa ato ang uban sa iyahang mga sinulatan kabahin sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhing Sebwano. Atong basahon ang iyang gumalaysay kabahin sa usa ka pista sa Daanbantayan, Cebu.

Pista sa Anagon

Oct 10 / istoryangbinisaya

Serye sa Kinaiyahan Naandan ug Kultura

Ang pagtuon sa pinulongan dili lang kutob sa pagkat-on ug pagsabot sa mga pulong. Sa kada pinulongan nakasukip ang kultura ug kinaiyahan sa mga katawhan nga maong gagamit niini para makig-istoryahan sa iyang isig-katawo ug para mapadayag ang kaugalingong panan-aw o pagkatawo. Tungod niini sugdan sa Istoryang Binisaya ang pagpamantala sa Serye sa Kinaiyahan, Naandan ug Kultura.

Serye sa Kinaiyahan, Naandan ug Kultura

Oct 9 / istoryangbinisaya

Ang Pagbalik sa Istoryang Binisaya

Maayong adlaw sa tanan! Magsugod na usab og pamantala ang Istoryang Binisaya.

Bag-ong Istoryang Binasaya

Stop censorship